Bilgi Güvenliği Politikamız

Mitrona, bilgi güvenliğini sağlamak için,

  • Bilgi Güvenliği kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile Bilgi Güvenliği Politikasına, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uymayı, sözleşmelerden doğan veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini veya bağımlılıklarını dikkate almayı,
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutmayı,
  • Kapsam dahilindeki tüm kurumsal ve kişiye özel bilgilerin gizliliği, bütünlüğü, yetkiler dahilinde erişilebilirliği ve sürekliliğini korumayı,
  • Bilgi varlıklarını yönetmeyi, bilgi ve bilgi işlem olanaklarının ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemeyi, risklere yönelik kontrolleri geliştirip uygulamayı, risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymayı, riskleri yönetmeyi,
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi. Bu çerçevede bilgi güvenliği amaç ve hedeflerini belirleyerek sistemin sürdürülebilirliğini sağlamayı

Taahhüt eder.

Bilgi güvenliği politikası tüm çalışanlara iletilir. Uygulanabilir durumlarda ilgili taraflarla paylaşılır. Yılda en az bir kez ve büyük bir değişiklik durumunda derhal gözden geçirilir.