FPGA ve Sayısal Tasarım

  • Soft işlemcili (Microblaze, Picoblaze) ve hard işlemcili (Arm Cortex A9 @ Zynq) sistem tasarımı
  • Ethernet, UART, SPI, I2C, Endat gibi haberleşme protokollerinin gerçeklenmesi
  • Haberleşme blokları (tek/çok kanallı DDC/DUC, sayısal filtre, demodülatör, vb.) tasarımı
  • Kamera sensörü, LCD panel vb. birimler ile arayüz bileşenleri (RGB, LVDS, HDMI, HD-SDI, vb.) geliştirme